Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής, Παντοπωλείου και Ελαιόλαδο σε άπορους ΤΕΒΑ της Καβάλας

Τα προϊόντα θα διατεθούν στους δικαιούχους από τις κεντρικές αποθήκες του δήμου στο στρατόπεδο Κωτσάλου και το παλιό δημαρχείο των Κρηνίδων

Ο Δήμος Καβάλας, ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης «Συν-Πράττοντας για όλους» στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας/Θάσου, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί αναδιανομή προϊόντων και συγκεκριμένα είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ), Παντοπωλείου και Ελαιόλαδο, από Δευτέρα 18 Μαρτίου έως Τρίτη 19 Μαρτίου κατά τις ώρες 08:30π.μ. – 14:00μ.μ.
Τα σημεία διανομής παραμένουν τα ίδια όπως και στις προηγούμενες διανομές, δηλαδή οι Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Καβάλας (στρατόπεδο Κωτσάλου) και το παλιό Δημαρχείο Κρηνίδων

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ τόσο του αιτούντα όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής (από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.) ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μόνο με γραπτό μήνυμα.