Αναθερμαίνεται το θέμα της αξιοποίησης της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου της «Νότιας Καβάλας»

Στο παιχνίδι της διεκδίκησης του έργου τρεις μεγάλες εταιρείες, λίγο πριν την προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ-Μεταξύ αυτών και η ENERGEAN

Στη δημιουργία κονσόρτσιουμ, ήτοι κοινοπραξίας, προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, τρία «δυνατά ονόματα», κάθε ένα στον τομέα του, με σκοπό την διεκδίκηση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στο εξαντληθέν κοίτασμα της Νοτίου Καβάλας, για το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας για την προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.

Πρόκειται για την εταιρεία STORENGY η οποία ανήκει στη Γαλλική ENGIE,  την εταιρεία ENERGEAN η οποία έχει και σήμερα την άδεια εκμετάλλευσης του πεδίου και την κατασκευαστική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το κονσόρτσιουμ των τριών εταιρειών σπεύδει ουσιαστικά να πάρει θέση ενόψει των εξελίξεων στο θέμα αυτό, γνωρίζοντας ότι η δημιουργία μιας τέτοιας μακροχρόνιας υποδομής αερίου που να διασφαλίζει την επάρκεια εφοδιασμού είναι πλέον μονόδρομος για τη χώρα μας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών, αλλά και να υλοποιήσει τα όσα προβλέπονται στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό.

Η Ελλάδα άλλωστε είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς υπόγεια αποθήκη αερίου. Όλες οι υπόλοιπες διαθέτουν αποθήκες που καλύπτουν πάνω από το 20% της ετήσιας κατανάλωσής τους σε φυσικό αέριο, ενώ αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα πέντε χρόνια σχεδιάζονται από πολλές χώρες επιπλέον παρόμοια έργα.

Οι υπόγειες αποθήκες Φυσικού Αερίου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην Ενεργειακή Μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, λόγω της ευελιξίας που παρέχουν στην μεγάλη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία STORENGY που ανήκει στον όμιλο ENGIE και συμμετέχει πρωταγωνιστικά στο κονσόρτσιουμ, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου της Ευρώπης. Σήμερα διαχειρίζεται 21 υπόγειες αποθήκες όλων των τύπων στη γηραιά ήπειρο.

Αναθέρμανση του θέματος

H ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου για τη Νότια Καβάλα έχει καθυστερήσει για πάνω από 4 χρόνια, καθώς για το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο έχει περάσει το asset, είναι σαφές ότι η εκμετάλλευσή του δεν αποτελούσε προτεραιότητα.

Αντίθετα, η υπόθεση φαίνεται ότι τώρα έχει «ζεσταθεί» εκ νέου. Πρόθεση του Ταμείου είναι να γίνει ο διαγωνισμός εντός της χρονιάς, αφού πρώτα διευθετηθούν ρυθμιστικά και τεχνικά ζητήματα ως προς την αξιοποίηση. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα αξιολογηθεί η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή από οικονομικής και τεχνικής άποψης για τη χρήση, ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση του περιουσιακού στοιχείου ως εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της υπόγειας αποθήκης είναι η PwC και η δικηγορική εταιρία Ρόκα.

Παράλληλα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει την απαραίτητη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του project. Η απόφαση αναμένεται τον Μάιο του 2019.

Περιγραφή του Έργου

Το Έργο αφορά την μετατροπή του εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Νοτίου Καβάλας στην 1η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου (ΥΑΦΑ) της Ελλάδας. Το κοίτασμα βρίσκεται εντός της θάλασσας περί τα 30 χλμ νότια της Καβάλας.

Το ύψος της επένδυσης για την υλοποίηση του έργου είναι 300-400 εκ. ευρώ, τα οποία θα επενδυθούν από τον νικητή του διαγωνισμού που θα προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ.

Η χωρητικότητα της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου θα είναι 360-720 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (δηλαδή αποθήκη με χωρητικότητα ίση με περίπου το 10% της ετήσιας κατανάλωσης της χώρας σε φυσικό αέριο).

Το έργο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Έργων Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest-PCI).

Εκτιμάται ότι η υπόγεια αποθήκη θα ενισχύσει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας με χαμηλό κόστος και θα συνεισφέρει στην αποτροπή ενεργειακών κρίσεων και ανωμαλιών στη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς.

Ταυτόχρονα θα ενισχύσει τόσο τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου όσο και την πτώση των τιμών.

Η υπόγεια αποθήκη θεωρείται έργο συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό των υποδομών LNG (Ρεβυθούσα, FSRU Αλεξανδρούπολης). Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις εισαγωγές και τη χρήση υποδομών LNG και σε συνδυασμό με τις άλλες υποδομές φυσικού αερίου θα ενισχύσει την προοπτική να καταστεί η χώρα μας ενεργειακός κόμβος. Και τούτο διότι η υπόγεια αποθήκη μπορεί να συνεργαστεί άριστα με τους αγωγούς αερίου (TAP, IGB, EASTMED).

Το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού

Η ασφάλεια εφοδιασμού αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους στόχους του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας.

Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα είναι η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα χωρίς υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου. Είναι σαφές ωστόσο ότι οι υφιστάμενες υποδομές (καμία δεν προσφέρει μακροχρόνια αποθήκευση) δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και το συγκεκριμένο πρόβλημα καλύπτεται με προσωρινές λύσεις υψηλού κόστους.

Από που προκύπτει αυτό το συμπέρασμα; Σύμφωνα με τον κανονισμό 1938/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, άρα και η Ελλάδα, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο βγει εκτός λειτουργίας η μεγαλύτερη υποδομή φυσικού αερίου, τότε η τεχνική ικανότητα των υπόλοιπων υποδομών της χώρας να είναι σε θέση να ικανοποιήσει στο 100% τη συνολική ζήτηση.

Αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, σύμφωνα με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης που έχει καταρτίσει από τις αρχές του 2018 η ΡΑΕ, η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτεται. Για το έτος 2017-2018 η κάλυψη έφτανε στο 62% και για το έτος 2018-2019 η κάλυψη φτάνει στο 73%.

Το συμπέρασμα είναι, συνεπώς, ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν ικανοποιούν τον κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως και την επί της ουσίας εξασφάλιση του ενεργειακού συστήματος από μια έκτακτη περίσταση που θα αφήσει εκτός λειτουργίας κάποια υποδομή.

*Πηγή: energypress.gr