Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 06.05.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 16ης Συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις)», των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού.
4. Εισήγηση Έγκριση Πρακτικού Ι για το έργο: “Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2019”.
5. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.