Αυτές είναι οι «γαλάζιες» παραλίες του Νομού Καβάλας για το 2019-Ποια γνωστή παραλία δεν πήρε «Γαλάζια Σημαία»

Γιατί ο δήμος Καβάλας έχει φέτος μία λιγότερη «Γαλάζια Σημαία»-Αναλυτικά οι βραβευμένες παραλίες σε Καβάλα. Θάσο, Παγγαίο και Νέστο

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987 σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή» δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα, ενώ η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Φέτος ο Νομός Καβάλας βραβεύτηκε με 14, συνολικά, «Γαλάζιες Σημαίες»: Ο δήμος Καβάλας με 3, ο δήμος Παγγαίου με 5 -έχοντας και τις περισσότερες από τους άλλους 4 δήμους του Νομού-, ο δήμος Νέστου με 2 και ο δήμος Θάσου με 4.

Η μόνη παραλία η οποία μετά από πολλά χρόνια «έχασε» τη «Γαλάζια Σημαία» είναι η δημοφιλής ακτή της Καλαμίτσας και αυτό όχι γιατί είναι… μολυσμένη, αλλά για το γεγονός ότι η ΕΤΑΔ, ήτοι ο νόμιμος διαχειριστής της, δεν έπραξε τα δέοντα.

Φέτος με 515 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 12% των συνολικών βραβεύσεων. Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε φέτος, με 92 σημαίες, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ενώ η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.797 ακτές, 695 μαρίνες και 67 σκάφη αειφόρου τουρισμού σε όλον τον κόσμο.

Οι «Γαλάζιες Σημαίες» στην ΠΕ Καβάλας για το 2019