Τελικά επιλέχτηκε η λύση της παρακαμπτήριας οδού…

Η Αστυνομική διεύθυνση Καβάλας τροποποίησε την απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο έργο της ασφαλτρόστρωσης Υδραγωγείο – Σταυρός Αμυγδαλεώνα

Στην απόφαση να αλλάξει τον σχεδιασμό σε ότι αφορά την κίνηση των αυτοκίνητων στο κομμάτι του οδοστρώματος Υδραγωγείο – Σταυρός Αμυγδαλεώνα όπου θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, προχώρησε η Αστυνομική διεύθυνση Καβάλας.

Αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια της Α΄ Φάσης θα διεξάγονταν από το ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση, ενώ κατά τη διάρκεια της Β΄ Φάσης, όπου το οδόστρωμα αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στη μία λωρίδα και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την άλλη λωρίδα.

Με νεότερη ανακοίνωση της προχώρησε η Αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, προχώρησε στην τροποποίηση της απόφασης και έτσι η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από Ελευθερούπολη προς Καβάλα, θα πραγματοποιείται μέσω παράπλευρης παρακαμπτήριας ασφαλτοστρωμένης οδού, η οποία μονοδρομείται μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Η κυκλοφορία των οχημάτων από Καβάλα προς Ελευθερούπολη θα διεξάγεται παραπλεύρως των εκτελούμενων εργασιών.

Σημειώνεται ότι τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με ευθύνη του αναδόχου θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση διαχωρισμού των λωρίδων αντίθετης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Καβάλας και του Τ.Τ.Καβάλας».