Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Άσπρη Άμμο

Οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος φέρνουν αλλαγές μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας θα ισχύουν στην Εθνική Οδό Καβάλας – Ξάνθης, στο τμήμα από χ/θ 05+350 μέχρι χ/θ 05+950 στην περιοχή της Άσπρης Άμμου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Τα μέτρα ξεκίνησαν από την Πέμπτη 4/7 και θα ισχύσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Τρίτη 9 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες και την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού.

Οι παραβάτες των περιοριστικών μέτρων, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.