Δήμος Παγγαίου: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου

Ξεχωρίζουν οι εκ νέου ορισμοί των διοικήσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το βράδυ της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου 2019, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Παγγαίου. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν η συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και η ανάκληση της απόφασης για τον ορισμό διοικήσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή και ο εκ νέου ορισμός τους.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης που θα ξεκινήσει στις 19.00 έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2019

Θέμα 2ο: 32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

Θέμα 3ο: 33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

Θέμα 4ο: Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών

Θέμα 5ο: Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει σήμερα

Θέμα 6ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη δημοτική περίοδο 01/09/2019-31/12/2023

Θέμα 7ο: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στον Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος (ΣΔΙΠΕ), για την δημοτική περίοδο 01/09/2019-31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4623/2019

Θέμα 8ο: Ανάκληση της αριθ. 253/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Παγγαίου

Θέμα 9ο: Ανάκληση της αριθ. 254/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Παγγαίου

Θέμα 10ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου

Θέμα 11ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου

Θέμα 12ο: Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου «ΚΕΔΗΠ» σε συνέχεια της  υπ’ αριθ. 101/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ

Θέμα 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 100/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου  «ΚΕΔΗΠ» που αφορά  «Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής »

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση για την μη προβολή δικαιώματος κυριότητας από τον Δ. Παγγαίου, δύο τμημάτων των υπ’ αρ. 1725 & 1809γ αγροτεμαχίων εκτάσεων 2223.25τ.μ.. & 510.84τ.μ. αντιστοίχως, που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ν.Περάμου του Δήμου Παγγαίου στους κυρίους Τερετίδη Νικόλαο του Χαραλάμπου & Τερετίδη Κυριάκο του Χαραλάμπου.

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρ. 178 οικοπέδου εκτάσεως 292.15τ.μ. που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Δωματίων του Δήμου Παγγαίου στον κ. Παναγιώτη Καζαντζίδη.

Θέμα 16ο: Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών δημοτικού λατομικού χώρου σχιστολίθων έκτασης 30,699737 στρεμμάτων, στη θέση “Αλώνια” στην κοινότητα Ελευθερούπολης, στην Δ.Ε. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου της ΠΕ Καβάλας

Θέμα 17ο: Εξέταση της αριθ. πρωτ. εισερχ. 15734/12-09-2019 αίτησης της DOBRINKA PETROVA για μείωση μισθώματος του δημοτικού ακινήτου-καφενείο, εμβαδού 84τ.μ., που βρίσκεται εντός του αριθ. 44 οικοπέδου του Ο.Τ. 9, στην Κοινότητα Ν. Ηρακλίτσας της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου.