Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Το όργανο συνέρχεται μετά από αίτημα δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης

Η επικαιροποίηση προηγούμενης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, τα προβλήματα στη Σαμοθράκη λόγω του ακτοπλοϊκού αποκλεισμού της και η λήψη απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης κεραίας στο Υψάριο Θάσου, είναι ορισμένα από τα θέματα που ζήτησε να ζητηθούν στο όργανο η αντιπολίτευση, η οποία προκάλεσε την συνεδρίαση.

Η ανακοίνωση – πρόσκληση της συνεδρίασης αναφέρει: «Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 09-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, λόγω του κατεπείγοντος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Επικαιροποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κατά του ενδεχόμενου εγκατάστασης στην περιοχή μας εταιρειών για εξόρυξη και απόληψη χρυσού.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα για σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Νησί της Σαμοθράκης με θέμα τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε πολίτες και επιχειρήσεις από τον ακτοπλοϊκό αποκλεισμό του νησιού.
  3. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης κεραίας στο Υψάριο Θάσου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
  4. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα στην Περιφέρειά μας .
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση για συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου τμήματος της Θράκης στο Ελληνικό κράτος, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και τους πολιτιστικούς φορείς.

Εισηγητές: Των ανωτέρω θεμάτων οι Χριστόδουλος Τοψίδης και Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

  1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 106 /2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ που αφορά την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στην Κομοτηνή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Λευκή Νύχτα 2019»,  ως προς την ημερομηνία της διοργάνωσης «Λευκή Νύκτα 2019».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Ροδόπης  Νικόλαος Τσαλικίδης».