Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας 31.10.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 20ης συνεδρίασης του Συμβουλίου

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, στις 14:15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας.

Ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων με ισχύ από 11.10.2019 έως 15.06.2020.
2. Περί καταγγελίας ή μη της σύμβασης της μίσθωσης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη συνοικία της Νεάπολης.