Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 28.11.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 32ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2019

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 19η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παραγραφής.
3. Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2020.
4. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2019.
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση της Πράξης «Αποκατάσταση κτιρίων στο Χερσαίο Τείχος και προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και ορισμός μέλους με τον αναπληρωματικό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.
7. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων με ισχύ από 11.10.2019 έως 15.06.2020.
8. Επαναϋποβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ.κ. Ευκλείδη Παυλίδη και Κλεισθένη Παυλίδη στην οδό Υακίνθου στην περιοχή Καλαμίτσας πόλης Καβάλας.
9. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου και συγκεκριμένα του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού – Σαχτούρη – Κολοκοτρώνη και Αγίας Βαρβάρας.
10. Τροποποίηση Κανονισμού Χρήσης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας.
11. Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Δήμου Καβάλας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1 στο Σύλλογο Νεφροπαθών Ν. Καβάλας.
12. Παραχώρηση κολυμβητηρίου για διοργάνωση αγώνα υδατοσφαίρισης.
13. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ».
14. Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων.
15. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟY αποτελούμενη από επτά (7) Η/Υ και επτά (7) Οθόνες» εντός ισογείου καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) – (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΚΑΦΕ)» ιδιοκτησίας του ΚΥΠΡΙΑΔΗ ΗΛΙΑ που βρίσκεται επί της οδού πάροδος Κωστή Παλαμά 8 στην κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
16. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 07 Νοεμβρίου 2019.
17. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Εγνατίας Οδού ΑΕ, στις 15 Νοεμβρίου 2019.
18. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραβρεθεί σε Ημερίδα-Εκδήλωση με θέμα «Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης», στις 14 Νοεμβρίου 2019».
19. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των μελών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ), στις 10 Νοεμβρίου 2019.
20. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Πρώτη Σερρών, όπου παραβρέθηκε στη παρουσίαση του Δικτύου Πόλεων Μεγάλου Αλεξάνδρου, που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Κωνσταντίνου Καραμανλή , στις 03 Νοεμβρίου 2019.
21. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ), στις 17 Νοεμβρίου 2019.
22. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκε στην Τελετή Βράβευσης στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΥΠΠΥ), με τίτλο «Κανείς δε μένει πίσω!», στις 15-17 Νοεμβρίου 2019.
23. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3, 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
24. Διαγραφή Θέσης Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών από τη Λαϊκή Αγορά των Κρηνίδων.
25. Διαγραφή Θέσης Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών από τη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας και των Κρηνίδων.
26. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.