Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 09.12.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 33ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2019

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2020.
2. Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παραγραφής.
3. Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2020.
4. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων για την μείωση μισθωμάτων των δημοτικών ακινήτων – έτος 2020.
5. Περί παράτασης ή μη του παγώματος αναπροσαρμογής των μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων.
6. Χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές-Βελτιώσεις-Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
7. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
8. Δωρεάν παραχώρηση χώρου στην κεντρική Πλατεία στο «Χαμόγελο του παιδιού» για την περίοδο των Χριστουγέννων.
9. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ» για διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.