Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας: Η πρώτη συνεδρίαση για το 2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξης της συνεδρίασης της Δευτέρας 13.01.2020 - Τη βασιλόπιτα του Δημοτικού Συμβουλίου θα κόψει ο Μητροπολίτης ΦΝΘ Στέφανος

Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για πρώτη φορά μέσα στο Νέο Έτος. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί το κόψιμο της πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στεφάνου.

Η ημερήσια διάταξη

1. Εξέταση της από 25.11.2019 (υπ’αριθ.πρωτ.εισερχ.38729/2019) υποβληθείσας προς την Επιτροπή σας αίτησης δικαστικού συμβιβασμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και εκπροσωπείται νόμιμα», εν όψει της υπό της αιτούσης και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας από 21.10.2019 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ. 288/22.10.2019 ασκηθείσης αγωγής τακτικής διαδικασίας (χρέους) σε βάρος του Δήμου μας, και παροχή γνωμοδοτήσεως.
2. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Σαρηγιαννίδη Λάζαρου από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασής του.
3. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Μαδυτινού Δημητρίου: α) από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και β) από τακτικό μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασή του και από τις δύο (2) Επιτροπές.
4. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Πιπιλιαγκόπουλου Μιχάλη από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασής του.
5. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Κρηνίδων» στην πρόσκληση «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256.του Δήμου Καβάλας Υποέργου 2 «Αναβάθμιση Υποδομών του Σχολικού Συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» με προσφορά ενταγμένη στην ΣΑΕΠ με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ03110042 και με κωδικό ΟΠΣ 5029256 αναδόχου Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.Ε..
7. Μετατόπιση στάσης του Αστικού ΚΤΕΛ στην περιοχή ΔΕΠΟΣ επί της οδού Τραπεζούντος.
8. Συμπλήρωση της αποφάσεως υπ’ αριθ. 899/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, ώστε και στην σήμερα ισχύουσα κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού να προσαρτηθεί η υπ’ αριθ. 569/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Παραρτήματος Κανονισμού Χρήσης και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων με αναφορά σε περιοχές-οδούς.
9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Δάτου στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δάτου.
10. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκε σε συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚτΥπ ΑΕ) για υποθέσεις του Δήμου στις 08-12 Ιανουαρίου 2020.
11. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου αποτελούμενη από τριάντα πέντε (35) Η/Υ και τριάντα πέντε (35) Οθόνες» εντός ισογείου καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου γεύματος) – Καφετέρια» ιδιοκτησίας του ΡΑΠΤΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Καράνου 8 στην κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
12. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3, 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.