Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 09.03.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 6ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
3. 2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2020.
4. Αποδοχή όρων ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων και αποκαταστάσεις ζημιών από τροχαία ατυχήματα έτους 2017».
6. Εισήγηση για Έγκρισή 5ης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 5ης παράτασης), 2η οριακή προθεσμία του Υποέργου: «Ανακαίνιση και κατασκευή προσθήκης κατ΄επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας» του Ενταγμένου Έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» του Δήμου Καβάλας.
7. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζόδρομους».
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018».
9. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές – Βελτιώσεις – Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
10. Γνωμοδότηση για την έγκριση του 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την χρήση επί έλασσον δαπανών ώστε να εγκριθεί ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Ενταγμένης Πράξης: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ».
11. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ και 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
12. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.
13. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2018».
14. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2018».
15. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2019».
16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών».
17. Έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ EΤΟΥΣ 2017».
18. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – Βελτιώσεις – Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
19. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ και 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
20. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2017».
21. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2015».
22. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2016».
23. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χωνευτηρίου στα Δημοτικά κοιμητήρια Καβάλας».
24. Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης, κατά χρήση στην ΔΕΥΑΚ.
25. Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης / 26-2-2020 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου 2020 που αφορούν θέματα της Α’ κατανομής χρηματικών ποσών στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές για το έτος 2020.
26. Σχέδιο κανονισμού παραχώρησης χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων – αιθουσών πολλαπλής χρήσης – αιθουσών εκδηλώσεων – σχολικών χώρων γενικά.
27. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020, ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων και τομέα αυτών.
28. Αποδοχή αίτησης του Παπαδόπουλου Γεωργίου, σπουδαστή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ), για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Καβάλας.
29. Αποδοχή αίτησης της Χιδήρογλου Κυριακής, σπουδάστριας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ), για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Καβάλας.
30. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 598/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
31. Εκμίσθωση κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα για την παρουσίαση της ετήσιας παράστασης του χορευτικού Συλλόγου Hip Hop Center.
32. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για εξετάσεις Ναυαγοσωστών.
33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜ-Θ. στις 19 Φεβρουαρίου 2020.
34. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜ-Θ. στις 24 Φεβρουαρίου 2020.
35. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκε σε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, για υποθέσεις του Δήμου, στις 25-28 Φεβρουαρίου 2020.
36. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3, 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010