Αρχίζουν οι εργασίες για τα πλευρικά διόδια στον κόμβο του Αγίου Ανδρέα

Ανακοινώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διάρκειας 3 μηνών για το έργο στην Εγνατία Οδό που θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις

Μετά τη Μουσθένη ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή πλευρικών σταθμών διοδίων και στον Α/Κ Αγίου Ανδρέα στην Εγνατία Οδό, οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Καβάλας θα διαρκέσουν 3 μήνες. Αυτή άλλωστε είναι και η διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν από τις 6/3/2020 έως και τις 5/6/2020.

Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε 2 Φάσεις, ως ακολούθως:

Α’  Φάση
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Α΄Φάσης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον ανατολικό κλάδο του Α/Κ που συνδέει την Ε.Ο.Θεσσαλονίκης-Καβάλας και την Επ. Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου με την Καβάλα και τον Α/Κ Αγίου Σίλα.

Β’ Φάση
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Β΄Φάσης, η οποία θα ξεκινήσει μετά την περαίωση των εργασιών στον Α/Κ Ελευθερούπολης/Εξοχής, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον δυτικό κλάδο του Α/Κ που συνδέει την Καβάλα και τον Α/Κ Αγίου Σίλα με την Ε.Ο.Θεσσαλονίκης-Καβάλας και την Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επηρεαστεί η κίνηση των οχημάτων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού, παρά μόνο στις εξόδους – εισόδους του προαναφερόμενου ανισόπεδου κόμβου.

Επίσης η κίνηση των οχημάτων που επηρεάζεται από τον αποκλεισμό του Α/Κ Αγίου Ανδρέα θα πραγματοποιείται μέσω της Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου.

Για τις παραπάνω ρυθμίσεις οι οδηγοί των οχημάτων θα ενημερώνονται με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης που θα τοποθετηθεί στις προαναφερόμενες οδούς και κόμβους με ευθύνη της αναδόχου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας, προκειμένου διασφαλισθεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελεσθούν εργασίες:
α) από 24-03-2020 έως και 25-03-2020 (εθνική εορτή 25ης Μαρτίου) και
β) από Μ. Πέμπτη (16-04-2020) έως Δευτέρα του Πάσχα (20-04-2020).