Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα Τενάγη των Φιλίππων

Αίτημα η διασφάλιση περιβαλλοντικής ισορροπίας από το επικείμενο έργο αποστράγγισης και «η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων μίας τουριστικής περιοχής όπως το Παληό Καβάλας»

Στη Βουλή έφεραν το πρόβλημα που παρατηρείται μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Δράμας και Σερρών.

Οι βουλευτές αναμένουν από τον Υπουργό να καταθέσει υπόψιν τους τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να δεσμευτεί εγγράφως, μέσω της απάντησης του για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης των βουλευτών.

«Μετά την απάντηση σας στην Ερώτηση 3311/14.01.2020, επανερχόμαστε στο θέμα των Τεναγών Φιλίππων καθώς κρίνουμε απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με την εξέλιξη της προμελέτης και της μελέτης του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τεναγών – Φιλίππων Ν. Καβάλας – Δράμας – Σερρών».

Στην απάντηση σας διευκρινίσατε ότι «η Περιβαλλοντική Μελέτη υπεβλήθη προ ολίγων ημερών, στις 17.01.2020 και στην παρούσα χρονική στιγμή η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών είναι στη φάση του ελέγχου και της αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκειμένου να υποβληθεί για διαβούλευση και έγκριση».

Τις τελευταίες μέρες, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις και την εικόνα των πλημμυρισμένων (για μία ακόμα φορά) Τεναγών Φιλίππων, κυβερνητικός βουλευτής της Καβάλας αναστάτωσε την τοπική κοινωνία, θέτοντας, ουσιαστικά, ζητήματα αναξιοπιστίας τόσο προς το πρόσωπο σας όσο και προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες που ασχολήθηκαν με το θέμα, κάνοντας λόγο για επικείμενη «σοβαρή οικολογική ανισορροπία στον κόλπο της Καβάλας και σε μία τουριστική περιοχή», αναφερόμενος στην πρόβλεψη διοχέτευσης υδάτων στην περιοχή Παληό Καβάλας.

Σε συνέχεια των παραπάνω και σεβόμενοι την αγωνία των κατοίκων της περιοχής,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιος ο σχεδιασμός του ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων μίας τουριστικής περιοχής όπως το Παληό, διευκρινίζοντας παράλληλα τη «Στράγγιση του Κεντρικού τομέα των Τεναγών (ανατολικά της Νικήσιανης) μέσω σήραγγας μήκους 5.5km και διαμέτρου 5.00m κάτω από το όρο Σύμβολο προς τον κόλπο της Καβάλας»; Υπάρχει πρόβλεψη για βελτίωση της κατάστασης του βιολογικού του Παληού και επανάχρησης των υδάτων;
  2. Προκρίνει διαφορετική λύση και αν ναι, ποιο το επιπλέον κόστος;

Επίσης, αιτούμεθα να μας γνωστοποιήσετε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία, σύμφωνα με προηγούμενη απάντησή σας, θα τεθεί σε διαβούλευση καθώς και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας διαβούλευσης».

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Αβραμάκης Ελευθέριος
Ξανθόπουλος Θεόφιλος