Επιμελητήρια ΑΜ-Θ σε επιχειρήσεις: Κάνετε άμεσα αιτήσεις για την επιδότηση 4% και 12%

Διαβάστε μέχρι πότε θα πρέπει οι δικαιούχες επιχειρήσεις να καταθέσουν τα χαρτιά τους και πού

Όπως έγινε γνωστό στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, με την υπ’ αριθμόν 305/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση Σταθάκη 13311/273/21.3.2016, με την οποία καταργήθηκε η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Με «φόντο» αυτήν τη θετική εξέλιξη, τα Επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με κοινή ανακοίνωσή τους καλούν όλες τις επιχειρήσεις-μέλη τους να καταθέσουν άμεσα αίτηση στους κατά τόπους ΟΑΕΔ για τα έτη 2016-2019 και το αργότερο μέχρι τις 25 Μαΐου 2020, ανά εξάμηνο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης των Επιμελητηρίων ΑΜ-Θ:

«Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 305/2020 και 306/2020 , οι οποίες ακυρώνουν την υπ’ αριθμό 13311/273/21.3.2016 κοινή απόφαση του τότε Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργου Σταθάκη και των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που αφορά την επιδότηση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας 4% και 12%,
  2. τις γνωμοδοτήσεις και τις εισηγήσεις των νομικών συμβούλων,
  3. την καθυστέρηση του Υπουργείου Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργείων στην αντιμετώπιση του θέματος,
  4. τη μέχρι τώρα απραξία του ΟΑΕΔ για την άμεση θεραπεία της βλάβης που έχουν υποστεί επιχειρήσεις-μέλη μας,
  5. τα ερωτήματα των επιχειρήσεων μετά και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις

Συστήνουμε στα μέλη μας επιχειρήσεις δικαιούχους της επιδότησης 4% και 12% σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις και την νομοθεσία γενικότερα:

Να υποβάλλουν αιτήσεις στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΑΕΔ για τα έτη 2016-2019 το αργότερο μέχρι την 25η Μαΐου 2020, ανά εξάμηνο. Ο ΟΑΕΔ είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί και να δώσει αριθμό πρωτοκόλλου στις αιτήσεις που θα υποβληθούν.

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι τα Επιμελητήρια της ΑΜΘ έχουν ήδη αποστείλει στον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία αίτημα αναφορικά με την πληρωμή των επιχειρήσεων για τα οφειλόμενα ποσά των ετών 2010-2015 κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ».