Διανοίξεις αγροτικών σε Πολύστυλο και Δάτο [φωτογραφίες]

Ο Δήμος Καβάλας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων

Οι εργασίες διάνοιξης αγροτικών δρόμων και αποκατάστασης του δημοτικού οδικού δικτύου στους οικισμούς του Πολυστύλου και του Δάτου συνεχίστηκαν και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 από τον Δήμο Καβάλας.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στις Δημοτικές Κοινότητες της Λυδίας και των Φιλίππων.