Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας λόγω ασφαλτόστρωσης στην Εθνικό Οδό Καβάλας – Ξάνθης

Διαβάστε μέχρι από πότε θα αρχίσουν και πότε θα ολοκληρωθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν από την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας

Στη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνικό Οδό Καβάλας – Ξάνθης, στο τμήμα από την χ/θ 17+890 έως την χ/θ 23+110, προχώρησε η Αστυνομική Διεύθυνση της Καβάλας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε θα ισχύσουν για δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 29-7-2020 έως Τρίτη 11-08-2020.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με ευθύνη του αναδόχου να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση διαχωρισμού των λωρίδων αντίθετης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας και του ΤΤ Καβάλας.