ΒΦΛ: Μηδενικά κρούσματα κορονοϊού, αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων

Ανακοίνωση της Λιπάσματα Καβάλας ΛΤΔ και της PFIC LTD-Διαβεβαίωση ότι οι εταιρίες προφυλάσσουν εργαζόμενους αλλά και συνεργάτες από την πανδημία του Covid-19

Ως πρώτο και αυτονόητο μέλημα της επιχείρησης αναφέρει την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού η Διοίκηση της Λιπάσματα Καβάλας ΛΤΔ σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων της Νέας Καρβάλης κάνει γνωστό ότι μέχρι στιγμής, με συντονισμένες κινήσεις και προσπάθειες, έχει καταφέρει να μην υπάρχει ούτε ένα κρούσμα του νέου ιού στο προσωπικό της, τη στιγμή που λαμβάνεται και μέριμνα για την προστασία και των συνεργατών της λιπασματοβιομηχανίας.

Επιπρόσθετα και η PFIC LTD τονίζει με ανακοίνωσή της ότι έχει ως «κύριο μέλημά της να διαφυλάξει πρωτίστως την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών της, εφαρμόζοντας όλες τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας».

Ακολουθούν τα κείμενα των ανακοινώσεων των εταιριών.

Η Λιπάσματα Καβάλας ΛΤΔ διατηρεί το προσωπικό της προφυλαγμένο από την πανδημία του κορονοϊού

«Οι εξελίξεις από τον κορονοϊό COVID-19 επιβάλλουν στη ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, να κάνει γνωστό ότι λαμβάνει με υπευθυνότητα μια σειρά από εκτεταμένα μέτρα προστασίας των εργαζομένων της εταιρίας.

Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ δρώντας εθελοντικά προληπτικά, οργανωμένα και γρήγορα, κατάφερε έως σήμερα να αποφύγει την προσβολή από τον ιό προστατεύοντας την υγεία όλων των εργαζομένων της.

Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους και η πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλων εισόδου και παραμονής στα βιομηχανοστάσια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας είναι το πρώτο και αυτονόητο μέλημα της επιχείρησης.

Αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνονται από την έναρξη της πανδημίας είναι η παντελής αποφυγή έως τώρα κρουσμάτων στο χώρο της λειτουργίας των βιομηχανοστασίων της και η πλήρης διαφύλαξη του προσωπικού της.

Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενημέρωση και προφύλαξη του προσωπικού της και των συνεργατών της καθώς και την υποστήριξη μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα».

Η PFIC LTD έχει ως κύριο μέλημά της να διαφυλάξει πρωτίστως την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών της

«Η PFIC LTD σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για ολόκληρο τον πλανήτη λόγω της πανδημίας του Covid-19 έχει ως κύριο μέλημά της να διαφυλάξει πρωτίστως την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών της, εφαρμόζοντας όλες τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Επιπλέον εθελοντικά λαμβάνει όπου είναι δυνατόν επιπρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης πιθανού κρούσματος. Τέτοια μέτρα είναι η καθημερινή απολύμανση όλων των χώρων του εργοστασίου από εξειδικευμένο συνεργείο, η εγκατάσταση συστημάτων συνεχούς απολύμανσης των κοινόχρηστων χώρων με μικροβιοκτόνες ακτίνες UV και παροχή όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας.

Επιπρόσθετα εκπαιδεύει σε συνεχή βάση τους εργαζόμενους και συνεργάτες της για τους τρόπους προφύλαξης και τους ενθαρρύνει να απέχουν από τα καθήκοντά τους σε περίπτωση οποιασδήποτε αδιαθεσίας. Μέχρι σήμερα τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά, μην έχοντας κανένα απολύτως κρούσμα.

Η PFIC σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ,  τον Ιατρικό σύλλογο Καβάλας και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια».