Εκδήλωση για τη Διακρατική Δικτύωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της συνεργασίας των κοινωνικών επιχειρήσεων-Αναφορά στις δομές υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύχθηκαν σε Ελλάδα και Βουλγαρία στο πλαίσιο της «Κοινωνικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής»

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε εκδήλωση Διακρατικής Δικτύωσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής», με ακρωνύμιο “Ι-SEE”, του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Παπανικολάου στην Κομοτηνή.

Την εκδήλωση άνοιξε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Παρασκευή Χουρίδου, η οποία μετά από έναν σύντομο χαιρετισμό παρουσίασε στο κοινό τους σκοπούς και τις δράσεις του Έργου “I-SEE”, τονίζοντας τη συμβολή του στην ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Δικτύου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΜ-Θ και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΕΠΑΡΚΕΙΑ», κ. Κουτσούμπας, ο οποίος παρουσίασε εκτενώς τις δυνατότητες και τις προοπτικές δικτύωσης κοινωνικών επιχειρήσεων σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και σε διακρατικό. Τέλος, περιέγραψε τις δυνατότητες εφαρμογής κοινών σχεδίων δράσης και έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης «βίος coop», δύο κοινωνικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΟΞΥΓΟΝΟ» (O2 ΚοινΣΕπ) και «Δίκτυο Ορφέας» από τους Άρη Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνο Πατερόπουλο και Θεοδώρα Αυγουλίδου αντίστοιχα, όπως επίσης και ο αγροτικός συνεταιρισμός «Smolyan» από τη Βουλγαρία από τον κ. Ivo Tsarev.

Όλοι οι ομιλητές παρουσίασαν την πορεία των κοινωνικών επιχειρήσεων μέχρι σήμερα, τις δράσεις τους, αλλά και το όραμά τους που παραμένει ζωντανό παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Τέλος, με το πέρας των παρουσιάσεων η κ. Χουρίδου κάνοντας μία σύνοψη των όσων παρουσιάστηκαν, επεσήμανε την αναγκαιότητα της συνεργασίας των κοινωνικών επιχειρήσεων το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βιωσιμότητά τους.

Τελικό Απολογιστικό Συνέδριο του έργου “I SEE” στην Κομοτηνή από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε το τελικό απολογιστικό συνέδριο του έργου «Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής», με ακρωνύμιο “Ι-SEE”, του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”, στο αμφιθέατρο του ιδρύματος Παπανικολάου στην Κομοτηνή.

Την εκδήλωση άνοιξε η συντονίστρια του Έργου και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Παρασκευή Χουρίδου, η οποία πληροφόρησε τους συμμετέχοντες σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους του Έργου “Ι-SEE”, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ευρύτερη περιοχή.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Αλέξιος Πολίτης, ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου και επεσήμανε ότι η Περιφέρεια προτίθεται με διάφορες δράσεις να ενισχύσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια.

Εν συνεχεία, χαιρετισμό απηύθυνε ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Κουρτίδης.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου παρουσίασαν τις δράσεις που υλοποίησαν στο πλαίσιο του “I-SEE”. Ειδικότερα, η Παρασκευή Χουρίδου παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας για τις ανάγκες και ευκαιρίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, ενώ ο εκπρόσωπος της «Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών», Γεώργιος Μπεκιαρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας του Smolyan Βουλγαρίας, Andrian Petrov, παρουσίασαν τον μηχανισμό Υποστήριξης και τα κατάλληλα εργαλεία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή που αναπτύχθηκαν, ο οποίος περιλαμβάνει το εργαλείο μέτρησης ετοιμότητας για κοινωνική επιχειρηματικότητα που ανέπτυξαν στο πλαίσιο του έργου, τη δημιουργία ενός οδηγού επιχειρήσεων και μοντέλου franchise.

Τέλος, το συνέδριο έκλεισε με τις παρουσιάσεις του ο εκπρόσωπος του δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Στήριξη», Πέτρος Δημητριάδης και ο εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Smolyanκαι, Ivo Tsarev, σχετικά με τις δομές υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία στο πλαίσιο του έργου, αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο “I-SEE” μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του εδώ.