Πώς θα «κινηθούν» οι Βάσεις το 2017: Μια στατιστική μελέτη

Μια προσεκτική «ανάγνωση» των αριθμών «δείχνει» τις τάσεις...


 

Του Άρη Πολίτη

 


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία των φετινών εξετάσεων σε σύγκριση με τα περσινά αποτελέσματα. Μετά από προσεκτική ανάλυση έχω ταξινομήσει σε πίνακες ανά ομάδα προσανατολισμού, των βαθμών των υποψηφίων στα αντίστοιχα μαθήματα.

Α. Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

 1. Μαθηματικά προσανατολισμού:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                      47 %                                  56 %

                                10 – 15 :                      31 %                                  29 %

                                15 – 18 :                      15 %                                  11 %

                                18 – 20 :                        7 %                                  4,5 %

 1. Φυσική:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                       30 %                                  28 %

                                10 – 15 :                       21 %                                  25 %

                                15 – 18 :                       20 %                                  21 %

                                18 – 20 :                       28 %                                  25 %

 1. Χημεία:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                       25 %                                  25 %

                                10 – 15 :                       19 %                                  27 %

                                15 – 18 :                       20 %                                  24 %

                                18 – 20 :                       35 %                                  24 %

 1. Βιολογία προσανατολισμού:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                        25 %                                  32 %

                                10 – 15 :                        25 %                                  26 %

                                15 – 18 :                        28 %                                  23 %

                                18 – 20 :                        23 %                                  19 %

 1. Νεοελληνική γλώσσα:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                        6,5 %                                   6 %

                                10 – 15 :                        59 %                                  54 %

                                15 – 18 :                        32 %                                  37 %

                                18 – 20 :                          1 %                                    2 %

 

Β. Ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών 

 1. Αρχαία ελληνικά:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                       53 %                                  41 %

                                10 – 15 :                       31 %                                  40 %

                                15 – 18 :                       13 %                                  16 %

                                18 – 20 :                         3 %                                     3 %

 1. Ιστορία:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                       48 %                                  44 %

                                10 – 15 :                       22 %                                  25 %

                                15 – 18 :                       19 %                                  19 %

                                18 – 20 :                       12 %                                  12 %

 1. Λατινικά:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                        31 %                                  32 %

                                10 – 15 :                        29 %                                  28 %

                                15 – 18 :                        21 %                                  20 %

                                18 – 20 :                        19 %                                  20 %

 1. Νεοελληνική γλώσσα:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                       12 %                                  15 %

                                10 – 15 :                       58 %                                  56 %

                                15 – 18 :                       28 %                                  27 %

                                18 – 20 :                          1 %                                    1 %

 1. Βιολογία Γενικής παιδείας:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                        28 %                                  49 %

                                10 – 15 :                        18 %                                  22 %

                                15 – 18 :                        22 %                                  16 %

                                18 – 20 :                        22 %                                  12 %

 1. Μαθηματικά Γενικής παιδείας:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                       66 %                                  68 %

                                10 – 15 :                       18 %                                  16 %

                                15 – 18 :                       10 %                                  10 %

                                18 – 20 :                         7 %                                     4 %

 

Γ. Ομάδα προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

 Μαθηματικά προσανατολισμού:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                       78 %                                  83 %

                                10 – 15 :                       17 %                                  13 %

                                15 – 18 :                         4 %                                     2 %

                                18 – 20 :                         1 %                                  0,5 %

 1. Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                   

                                  0 – 10 :                        39 %                                  36 %

                                10 – 15 :                        26 %                                  33 %

                                15 – 18 :                        19 %                                  15 %

                                18 – 20 :                        15 %                                  14 %

 1. Αρχές οικονομικής θεωρίας:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                        27 %                                  36 %

                                10 – 15 :                        20 %                                  20 %

                                15 – 18 :                        21 %                                  22 %

                                18 – 20 :                        32 %                                  12 %

 1. Νεοελληνική γλώσσα:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                       18 %                                  22 %

                                10 – 15 :                       68 %                                  64 %

                                15 – 18 :                       11 %                                  14 %

                                18 – 20 :                       0,5 %                                 0,3 %

 1. Βιολογία Γενικής παιδείας:

    Κλίμακα  βαθμολογιών             Επιδόσεις 2016             Επιδόσεις 2017                  

                                  0 – 10 :                        25 %                                  59 %

                                10 – 15 :                        28 %                                  19 %

                                15 – 18 :                        23 %                                  12 %

                                18 – 20 :                        23 %                                    9 %

Μπορούμε λοιπόν να οδηγηθούμε τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

Οι επιδόσεις των υποψηφίων του 1ου επιστημονικού πεδίου της ομάδας προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών, φέτος, ήταν ελαφρώς καλύτερες στα Αρχαία και ίδιες περίπου στα Λατινικά στην Ιστορία και στη Νεοελληνική Γλώσσα. Οι υποψήφιοι του πεδίου αυτού αυξήθηκαν λίγο και αντίστοιχα αναμένεται οριακή αυξομείωση των βάσεων.

Στα περιζήτητα τμήματα του Πολυτεχνείου θα υποχωρήσουν εμφανώς οι βάσεις, αφού οι επιδόσεις των υποψηφίων στα Μαθηματικά προσανατολισμού, ήταν χαμηλές , όπως επίσης και ο αριθμός των αριστούχων,  4,5 % φέτος έναντι των 7 %. πέρυσι. Επίσης την πτώση των βάσεων του 2ου επιστημονικού πεδίου, των Θετικών Επιστημών, ενισχύει το γεγονός ότι ήταν λίγο λιγότεροι οι αριστούχοι στην Φυσική 25 %  έναντι  28% πέρυσι και στη Χημεία, 24% έναντι  35 % πέρυσι.

Στις ιατρικές σχολές οι χειρότερες επιδόσεις των υποψηφίων στη χημεία και τη βιολογία προσανατολισμού , θα έσπρωχναν τις βάσεις προς τα κάτω , αλλά οι μειώσεις των θέσεων θα συγκρατήσουν τη μείωση αυτή ή ακόμη μπορεί να δούμε και οριακή αύξηση των βάσεων.

Στις μεσαίες και χαμηλότερων βάσεων σχολές του πεδίου επιστημών υγείας όπου είχαν πρόσβαση και μαθητές από άλλα πεδία , λόγω των σημαντικά χαμηλότερων επιδόσεων στη βιολογία Γενικής παιδείας , είναι πιθανό να κινηθούν προς τα κάτω.

Όσον αφορά το 4ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών της Εκπαίδευσης, ο υπερδιπλασιασμός του αριθμού των υποψηφίων , θα οδηγήσει σε μεγάλη άνοδο των βάσεων στις παιδαγωγικές σχολές, αφού υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

Τέλος, στην ομάδα προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής , έχουμε πολύ άσχημες επιδόσεις στα Μαθηματικά προσανατολισμού, 83 % κάτω από τη βάση και μόλις 2,5 % πάνω από το 15 , όπως και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), μόλις 12 % αριστούχοι έναντι 32 % πέρυσι. Αναμένεται λοιπόν «εντυπωσιακή πτώση» των βάσεων των σχολών του 5ου επιστημονικού πεδίου.

Εύχομαι ολόψυχα κάθε υποψήφιος να συμπληρώσει σωστά το μηχανογραφικό του μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου και να ευχαριστηθεί με τη σχολή που θα εισαχθεί μετά την ανακοίνωση των βάσεων στα τέλη Αυγούστου.

Ο Άρης Πολίτης είναι φυσικός, διευθυντής του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον