Με ξένα κόλλυβα…

Αν ο Μάκης Παπαδόπουλος την προσήλωση του στη δημιουργία εντυπώσεων την στόχευε στην παραγωγή προτάσεων και έργου θα προσέφερε πολύ χρησιμότερες υπηρεσίες στην πόλη...


 

Του Δημου Τουλκίδη

 


Αντιλαμβάνομαι πλήρως την αγωνία και την ανάγκη του κ Παπαδόπουλου να αναδείξει τα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού ψηλά στην ατζέντα του. Παρότι τίποτα από τα όσα πρόσφατα ανακοίνωσε (διαβάστε τα εδώ) δεν είναι δική του πρόταση και επιτυχία, χαιρετίζω τον ενθουσιασμό και την προσπάθεια και τον καλώ να συμπορευτεί στην αναπτυξιακή προσπάθεια της διοίκησης και του δήμο Καβάλας, ενός από τους –κατά τεκμήριο – πρωτοπόρους πια στην Ελλάδα, στον στρατηγικό σχεδιασμό!

Ήδη στα τρία χρόνια της διοίκησης έχουμε εκπονήσει τρία ολοκληρωμένα στρατηγικά σχέδια (ένα κάθε χρόνο),

  1. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019,
  2. τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 2014-2020 και
  3. την Α’ φάση Τουριστικού Στρατηγικού Σχεδίου 2023.

Και οι τρεις στρατηγικές είναι αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με πολίτες και φορείς στο πλαίσιο της καινοτόμου δομής διαβούλευσης ”Kavala Urban Center”, η οποία απέσπασε την πρώτη θέση στα ελληνικά sustainability awards το 2017 στην κατηγορία ”Governance”. Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου από την άλλη, πέρα από την εξασφάλιση 8.600.000€ από το ΠΕΠ ΑΜΘ για το Δήμο Καβάλας, επιλέχθηκε ανάμεσα στις 2 καλύτερες της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά στα δύο προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ (CLLD ή πρώην Leader), ο δήμος είχε στενή συνεργασία με το φορέα που πέτυχε να τα φέρει στην περιοχή μας, δηλαδή την Αναπτυξιακή Καβάλας, ήδη πριν από την υποβολή τους. Οι σχετικές συσκέψεις ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2016 ενώ στις 24 του ίδιου μήνα, η Αναπτυξιακή Καβάλας και ο Δήμος Καβάλας από κοινού οργάνωσαν σχετική ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Καβάλας.

Εξάλλου, στις 8 Σεπτεμβρίου 2016, το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας ενέκρινε την Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που εμπεριείχε ήδη τις πρώτες προτάσεις έργων για το πρόγραμμα ΤΑΠΤΟΚ (CLLD). O κ. Παπαδόπουλος βεβαίως ψήφισε παρών, καθώς στην διαβούλευση και στις προτάσεις που του ζητήθηκαν για την ουσιαστική του συνεισφορά στο επιχειρησιακό, ήταν απών

Αν την προσήλωση του στην δημιουργία εντυπώσεων την στόχευε στην παραγωγή προτάσεων και έργου θα προσέφερε πολύ χρησιμότερες υπηρεσίες στην πόλη.

Για εμάς, η αναπτυξιακή προοπτική του τόπου δεν μπορεί να αποτελεί θέμα που καταναλώνεται στα κοινωνικά δίκτυα και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων. Συνεχίζουμε αθόρυβα, μεθοδικά και με πρόγραμμα, για την επίτευξή του στόχου: να κάνουμε τον δήμο Καβάλας ένα ελκυστικό τόπο να ζεις, να εργάζεσαι, να επιχειρείς και να επισκέπτεσαι.

Ο Δήμος Τουλκίδης είναι Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Καβάλας