Κυκλοφορία στο ένα ρεύμα στην Εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας

Περιορισμός του ρεύματος κυκλοφορίας λόγω έργων ασφαλτόστρωσης σε συγκεκριμένα κομμάτια της ΕΟ

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας θα ισχύσουν στην Εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας, για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας των εργασιών ασφαλτόστρωσης που προγραμματίζονται να γίνουν στο τμήμα από χ/θ 28,800 μέχρι χ/θ 28,920 και από χ/θ 29,100 μέχρι χ/θ 29,200, από την Τετάρτη 10/10 έως την Πέμπτη 11 του μηνός. Εξαιτίας της αυξημένης κίνησης οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της εναπομείνασας οδού εκ περιτροπής και σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των σημαιοφόρων, που θα υπάρχουν με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων οι ρυθμίσεις θα συνεχισθούν και την Παρασκευή 12/10.

Οι παραβάτες των ρυθμίσεων που τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.