Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας αυτοκινήτων (και) στην Θάσο

Εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος σε Ραχώνι, Κοίνυρα και Παράδεισο από την Παρασκευή (9/11) έως την Δευτέρα (12/11)

Εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος δεν γίνονται μόνο στην Εγνατία οδό το τελευταίο διάστημα! Θα γίνουν και στο νησί της Θάσου, όπου οι ανάγκη παρεμβάσεων είναι μεγάλη γι’ αυτό και ο αστυνομικός διευθυντής της Καβάλας ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας που επιβάλλονται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της αυξημένης κίνησης οχημάτων στο οδικό δίκτυο και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Έτσι λοιπόν αποφάσισε τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 9/11 έως την Δευτέρα 12/11, στα ακόλουθα τμήματα:

(α) Στην Ε.Ο. Θάσου – Λιμεναρίων στην περιοχή Ραχωνίου,

(β) Στην Επ.Ο. Θάσου – Λιμεναρίων στη θέση Κοίνυρα και

(γ) Στην Επ.Ο. Θάσου – Λιμεναρίων στη θέση Παράδεισος.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά αυτή θα πραγματοποιείται μέσω της ελεύθερης λωρίδας στην οποία δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των σημαιοφόρων.

Οι εργασίες δεν θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες, παρατείνεται η ισχύς του μέχρι 14-11-2018.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί ΚΟΚ», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.