Αλλαγή ηγεσίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας

Μετά τις κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γιώργος Γκράνας προάγεται στον βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύεται

Αλλαγή ηγεσία στην Αστυνομική Διεύθυνση της Καβάλας, μετά και τις κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Μιχαήλ Καραμαλάκη και Ζαχαρούλας Τσιριγώτη.

Ο διευθυντής της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, Ταξίαρχος Γιώργος Γκράνας προάγεται στον βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύεται.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω τρεις (3) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων:

 1. Δημήτριο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
 2. Φώτιο ΝΤΖΙΜΑΝΗ
 3. Βασίλειο ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

 1. Παρασκευά ΣΑΝΙΔΑ
 2. Χαράλαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
 3. Αντώνιο ΡΟΥΤΖΑΚΗ
 4. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
 5. Γεώργιο ΚΑΝΕΛΛΟ
 6. Πέτρο ΤΖΕΦΕΡΗ
 7. Δημήτριο ΣΙΟΡΕΝΤΑ
 8. Νικόλαο ΚΟΤΡΩΝΙΑ
 9. Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ
 10. Ηλία ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ
 11. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ
 12. Μιχαήλ ΣΔΟΥΚΟ
 13. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ
 14. Σπυρίδωνα ΣΚΛΑΒΟ
 15. Νικόλαο ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ
 16. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ
 17. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ
 18. Γεώργιο ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
 19. Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 20. Εμμανουήλ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
 21. Γεώργιο ΠΑΠΠΑ
 22. Γεώργιο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
 23. Παύλο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
 24. Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ
 25. Κωνσταντίνο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
 26. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ
 27. Νικόλαο ΣΚΑΡΤΣΗ
 28. Λουκά ΚΡΙΚΟ
 29. Λάμπρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
 30. Εμμανουήλ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ
 31. Κώστα ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
 32. Μιλτιάδη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ
 33. Απόστολο ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
 34. Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ
 35. Ανδρέα ΜΠΑΜΠΙΛΗ
 36. Κωνσταντίνο ΛΑΜΠΡΟΥ
 37. Σοφία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 38. Κωνσταντίνο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
 39. Χαράλαμπο ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
 40. Αστέριο ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ
 41. Κωνσταντίνο ΔΟΥΒΑΛΗ
 42. Δημήτριο ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
 43. Πάρι ΝΙΚΟΥ
 44. Βασίλειο ΤΣΟΥΡΑ
 45. Κωνσταντίνο ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ
 46. Γεώργιο ΠΟΥΛΙΑΝΟ (Υγειονομικό)
 47. Στέφανο ΚΑΒΒΑΔΙΑ (Οδοντίατρο)
 48. Σταύρο-Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ (Ιερέα)

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω 21 Ταξιάρχους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες:

 1. Νικόλαο ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗ
 2. Ευστράτιο ΠΑΠΑΔΕΑ
 3. Γεώργιο ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ
 4. Ηλία ΞΑΝΘΑΚΗ
 5. Γεώργιο ΓΚΡΑΝΑ
 6. Παναγιώτη ΚΟΥΤΟΥΖΟ
 7. Αθανάσιο ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ
 8. Γεώργιο ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟ
 9. Χρήστο ΚΟΤΛΙΔΑ
 10. Γεώργιο ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
 11. Γεώργιο ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
 12. Στυλιανό ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ
 13. Βασίλειο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 14. Αθανασία ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ
 15. Βασίλειο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
 16. Στυλιανό ΚΑΛΛΑ
 17. Στυλιανό ΣΠΑΝΑΚΗ
 18. Αντώνιο ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ (Υγειονομικό)
 19. Αθανάσιο ΜΠΑΔΕΚΑ (Υγειονομικό)
 20. Γεώργιο ΒΥΝΑΚΟ (Ψυχολόγο)
 21. Ιωάννα ΠΟΛΛΑΤΟΥ (Εγκλημ. Εργαστηρίων)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.