Κυκλοφορία ανά μια λωρίδα κατεύθυνσης στα διόδια της Μουσθένης…

Λόγω εργασιών για την ανακατασκευή του οδοστρώματος στην Εγνατία Οδό, θα ισχύσουν περιοριστικά μέτρα για δύο μήνες

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας θα ισχύσουν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων της Μουσθένης λόγω εργασιών ανακατασκευής οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Καβάλας θα ισχύσουν για 2 μήνες, από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου,

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αποκλείονται ορισμένες λωρίδες κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση, ενώ η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και την πρόοδο των εργασιών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί καθολική διακοπή κυκλοφορίας και ακινητοποίηση των οχημάτων επί της εν λόγω οδού.

Με μέριμνα του αναδόχου η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται τουλάχιστον από μία λωρίδα πλάτους περίπου 4,50 μέτρων, προκειμένου διευκολύνονται τα μεγάλα οχήματα που τυχόν κινηθούν το επίμαχο διάστημα.

Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (από 08-03-2019 έως 11-03-2019) και της 25ης Μαρτίου (από 22-03-2019 έως 25-03-2019), λόγω αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί ΚΟΚ», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.