Επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας λόγω εκλογών

Για να διευκολυνθούν οι πολίτες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις επικείμενες εκλογές

Εκτός από την Αστυνομία και το Λιμενικό θα επιστρέφει τις άδειες οδήγησης, τις πινακίδες και τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις επικείμενες εκλογές. Η απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής αφορούν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα των οποίων τα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι και την 21-05-2019, με την προϋπόθεση καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Ειδικότερα, η επιστροφή των εν θέματι στοιχείων, αφορά στις κάτωθι παραβάσεις:

Του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (παράνομη στάση και στάθμευση).

Του άρθρου 4 παράγραφος 3 (πινακίδα Ρ-40) του Κ.Ο.Κ., για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 8 του Κ.Ο.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 31, παρ. 3 του ν. 4530/2018

Εξαιρούνται οι παραβάσεις του άρθρου 29, παρ. 1, εδ. (β) του ν. 4530/2018, ήτοι «οι οδηγοί οχημάτων που παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία…».