Πέφτει άσφαλτος στο δρόμο Σταυρός Αμυγδαλεώνα – Υδραγωγείο

Αποφασίστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουνίου

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης του οδοστρώματος, στην εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας και συγκεκριμένα στο τμήμα Υδραγωγείο (χ/θ 52+820) μέχρι Διασταύρωση Σταυρού Αμυγδαλεώνα (χ/θ 54+630).

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 5 Ιουνίου έως την Παρασκευή 28 του μηνός, με τις εργασίες να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις:
Α΄ Φάση:  στο τμήμα από χ/θ 52+820 μέχρι χ/θ 54+160
Β΄ Φάση:  στο τμήμα από χ/θ 54+160 μέχρι χ/θ 54+630

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά κατά τη διάρκεια της Α΄ Φάσης θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση, ενώ κατά τη διάρκεια της Β΄ Φάσης, όπου το οδόστρωμα αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στη μία λωρίδα και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την άλλη λωρίδα.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.