Εγνατία Οδός: Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για την εγκατάσταση καμερών CCTV

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε 3 σημεία στην περιοχή της Καβάλας και οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου ένα μήνα

Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για περίπου ένα μήνα και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα, από 5 Σεπτεμβρίου 2019 έως 4 Οκτωβρίου 2019,  σε 3 σημεία της Εγνατίας Οδού στην περιοχής της Καβάλας για εργασίες εγκατάστασης καμερών CCTV, καταγραφής της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, αποφάσισε η διεύθυνση αστυνομίας Καβάλας.

Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:

α) Στη χ/θ 456+475 Α/Κ (29 Αγίου Ανδρέα) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους,

β) Στη χ/θ 467+925 Α/Κ (31 Αγίου Σίλα) επί της κεντρικής νησίδας και

γ) Στην χ/θ 472+970 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς να πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Για τις αναφερόμενες (α) και (γ) θέσεις, θα γίνεται αποκλεισμός της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και για την (β) θέση αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας (ταχεία) κυκλοφορίας, για μήκος περίπου 100 μέτρων και προς τις δύο (2) κατευθύνσεις.

Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.