Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική οδό Καβάλας-Ξάνθης

Για ακόμα μια εβδομάδα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, στο ρεύμα όπου δεν γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης

Tην παράταση της απόφασης που πήρε από τις 2 Οκτωβρίου για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΕΟ Καβάλας – Ξάνθης, στο τμήμα από την 09+160 έως την χ/θ 09+530, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, πήρε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας. Τα έργα που αναμενόταν να ολοκληρωθούν μέχρι και την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν έως και την επόμενη Τετάρτη 16 του μηνός.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, στο ρεύμα που δεν πραγματοποιούνται εργασίες, με την τοποθέτηση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης και την αδιάλειπτη παρουσία δύο σημαιοφόρων, στην αρχή και στο τέλος της ζώνης εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με ευθύνη του αναδόχου να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση διαχωρισμού των λωρίδων αντίθετης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας και του ΤΤ Καβάλας.