Τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Καβάλας-Ξάνθης συνεχίζονται

Εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων για διάστημα 11 ημερών

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Καβάλα – Ξάνθης συνεχίζονται και παράλληλα συνεχίζονται και τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των οχημάτων, στα σημεία που πραγματοποιούνται, από την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας.

Έτσι λοιπόν αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και τη διευκόλυνση των έργων που θα εκτελεστούν, η τροχαία αποφάσισε τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΕΟ Καβάλας – Ξάνθης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του τμήματος από την χ/θ 39+000 έως την χ/θ 40+300, κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 25-10-2019.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, στο ρεύμα που δεν πραγματοποιούνται εργασίες, με την τοποθέτηση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης και την αδιάλειπτη παρουσία δύο σημαιοφόρων, στην αρχή και στο τέλος της ζώνης εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.