Με νέα οχήματα ενισχύεται ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας: Πόσα αναλογούν στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Τα οχήματα αποκτήθηκαν με σύμβαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020

Παρελήφθησαν 53 νέα φορτηγά οχήματα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για οχήματα τα οποία αποκτήθηκαν με σύμβαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.

Πιο αναλυτικά κατανέμονται:

  • 29 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  • 7 στο Βόρειο Αιγαίο
  • 6 στην Ήπειρο
  • 5 στα Δωδεκάνησα
  • 3 στην Κεντρική Μακεδονία
  • 2 στη Δυτική Μακεδονία
  • 1 στα Ιόνια Νησιά

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 η Ελληνική Αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με την παραλαβή 1.453 νέων οχημάτων, ενώ πρόσφατα παρελήφθησαν επιπλέον 45 οχήματα.

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.