Βρασίδας Ν. Περάμου: Πλαστικός χλοοτάπητας στο παλαιό γήπεδο

Εγκρίθηκε από το υφυπ. Αθλητισμού η χρηματοδότηση ποσού 280 χιλ. ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του 2018

Μια προσπάθεια 3 ετών έφερε αποτέλεσμα σε ότι αφορά την αναβάθμιση του παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου του Βρασίδα Ν. Περάμου. Η δημοτική αρχή του Δήμου Παγγαίου και ο Δήμαρχος Φίλιππος Αναστασιάδης είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα κάνει ότι μπορεί για να εξασφαλίσει πίστωση από το υφυπουργείο αθλητισμού για να τοποθετηθεί πλαστικός χλοοτάπητας, τελευταίας γενιάς, στο παλαιό γήπεδο του συλλόγου προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί οι δραστηριότητες των τμημάτων υποδομών και όχι μόνο. Με ανακοίνωση του ο Δήμος Παγγαίου κάνει γνωστό ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου ύψους 280 χιλ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Τα έργα που θα γίνουν στο γήπεδο

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ποσού 280.000 € από το Υπουργείο Αθλητισμού για την κατασκευή του έργου Τoποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο παλιό γήπεδο της Νέας Περάμου. Το έργο αφορά τις παρακάτω εργασίες: 1.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες και δια μόρφωση της σκάφης.
2.Κατασκευή στρώσης στράγγισης από θραυστά υλικά λατομείου κοκκομετρία 30-60mm) πάχους 15 εκ.
3.Κατασκευή στρώσης της ΠΤΠ 0155 (3 Α) πάχους 10 εκ. (κοκκομετρία 0-30mm).
4.Διάστρωση φίλερ πάχους 5 εκ. (κοκκομετρία 0-4mm) με κλίση για την απορροή των επιφανειακών υδάτων.
5.Τοποθέτηση συνθετικού (τεχνητού) χλοοτάπητα».