Ερώτηση Παναγιωτόπουλου στη Βουλή για το θεσμό της συνεπιμέλειας τέκνων

Ο βουλευτής Καβάλας και τομεάρχης δικαιοσύνης της ΝΔ ζητά να πληροφορηθεί για το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής που θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της στις 20/9

Την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του Οικογενειακού Δικαίου ως προς το ζήτημα της επιμέλειας των τέκνων έθεσε για άλλη μια φορά στη Βουλή, ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Ν. Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μιχάλη Καλογήρου.

Ειδικότερα, ο κ. Παναγιωτόπουλος ζητά να πληροφορηθεί για το τελικό πόρισμα της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που είχε συσταθεί για το θέμα το Φεβρουάριο του 2018 και ενώ θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της στις 20 Σεπτεμβρίου, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση από πλευράς του Υπουργείου.

Αναλυτικά, το κείμενο της ερώτησης του κ. Παναγιωτόπουλου, έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τόσο στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Ερώτηση Α.Π.3668/21-02-2018, Επίκαιρη Ερώτηση Α.Π.1572/27-04-2018) όσο και με άλλες δημόσιες παρεμβάσεις μου, είχα θέσει εμφατικά στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του Οικογενειακού Δικαίου ως προς το ζήτημα της επιμέλειας των τέκνων.

Είχα κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι η θέσπιση νομοθετικών διατάξεων στο ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο για το θεσμό της «Συνεπιμέλειας» των ανήλικων τέκνων και συνεπώς της γονικής ισότητας, στις περιπτώσεις διάσπασης του έγγαμου βίου και συνακόλουθα της εναλλασσόμενης κατοικίας, συνιστά επιτακτική ανάγκη, η οποία υπαγορεύεται τόσο από τις τάσεις του Διεθνούς Δικαίου και τη διεθνή νομολογία και πρακτική όσο και από τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται:

– το υπ’αρ.2079/2015 ομόφωνο Ψήφισμα – όπως πρόσφατα συμπληρώθηκε – της Επιτροπής Ισότητας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει συνυπογράψει και η χώρα μας, το οποίο συστήνει στα κράτη: κοινές γονικές ευθύνες, κοινή απόφαση για τον τόπο κατοικίας του παιδιού, εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού, σχέδια ανατροφής παιδιού, δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες, φιλική δικαιοσύνη, δικαίωμα του παιδιού στην (ψυχική) υγεία κ.ά., το οποίο παρότι δεν συνιστά νομικά δεσμευτικό κείμενο, ωστόσο έχει ενισχυμένη ερμηνευτική αξία για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, με αυξημένη μάλιστα τυπική ισχύ

– ότι πρόσφατες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων δεν κινήθηκαν στο πλαίσιο της κυρίαρχης νοοτροπίας που διαχρονικά ισχύει στα ελληνικά δικαστήρια σε περιπτώσεις αντιδικίας γονέων ή διαζυγίου, η επιμέλεια να ανατίθεται στην μητέρα, πλην εξαιρετικά σπάνιων περιπτώσεων, καθώς και

– ότι η κυρίαρχη τάση στο σύγχρονο δυτικό κόσμο είναι είτε η νομική πρόβλεψη είτε η υποχρεωτικότητα του θεσμού της συνεπιμέλειας.

Απαντώντας στις εν λόγω κοινοβουλευτικές μου παρεμβάσεις, ο προκάτοχός σας Υπουργός Δικαιοσύνης, ενημέρωσε το Σώμα της Βουλής των Ελλήνων, ότι με την υπ’ αριθ.4936/14-02-2018 απόφασή του (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/90/21-02-2018), συστάθηκε Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή «με αντικείμενο την αναμόρφωση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου και ειδικότερα με έμφαση σε θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας και σχέσεων γονέων τέκνων», αναγνωρίζοντας τουλάχιστον την ανάγκη αναμόρφωσης του ισχύοντος νομικού πλαισίου ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ως ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της Επιτροπής είχε οριστεί η 20η Σεπτεμβρίου 2018, κατά την οποία η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει παραδώσει το πόρισμά της.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα και παρά το ότι η καταληκτική ημερομηνία έχει εκπνεύσει εδώ και ένα μήνα, κάτι τέτοιο δεν έχει, τουλάχιστον, ανακοινωθεί επίσημα, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα αναφορικά με τις ειλικρινείς προθέσεις του Υπουργείου για τη σχετική τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου, με δεδομένο, μάλιστα ότι και από το Δεκέμβριο του 2016, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είχε πάλι δεσμευτεί ότι θα κατέθετε ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου, η οποία ωστόσο δεν ήρθε ποτέ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

  1. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της προαναφερθείσας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου που συνέστησε ο προκάτοχός σας Υπουργός από το Φεβρουάριο του 2018;
  2. Εάν ναι, ποιο είναι το επίσημο πόρισμά της; Εάν όχι, ποια η αιτιολογία της καθυστέρησης, με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία παράδοσής του έχει εκπνεύσει από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2018;
  3. Ποιες είναι οι προθέσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με το ζήτημα του θεσμού της «συνεπιμέλειας»; Αναγνωρίζει την ανάγκη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου και προτίθεται να αναλάβει άμεσα σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες;».