Ο δήμος Καβάλας στην 3η Διεθνή Συνάντηση του δικτύου TOGETHER στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες –και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Braine l’Alleud, κοντά στο Βατερλώ– βρέθηκαν εκπρόσωποι του δήμου Καβάλας από 2 έως 4 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της 3ης Διεθνούς Συνάντησης του δικτυού TOGETHER. Το δίκτυο TOGETHER –στο συμβούλιο του οποίου η Καβάλα την τελευταία τριετία προέδρευε– αποτελείται πλέον από 400 μέλη,  δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ενώσεις, πόλεις και περιφέρειες. Στόχος του είναι να προωθήσει να τεκμηριώσει και να εισαγάγει  την έννοια της «συνυπευθυνότητας για το καλό όλων» στις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές πολιτικές. Να ενισχύσει, με αυτήν ως εργαλείο, τις δομές της δημοκρατίας μας, δίνοντας ευκαιρίες για δράση, εκτελεστική δύναμη αλλά και ανάληψη ευθυνών από τους ίδιους τους πολίτες για δημόσια θέματα.

Περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι από χώρες της Ευρώπης αλλά και της Αφρικής, μέλη του δικτύου, παρευρέθηκαν στην  τριήμερη συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκαν  και αναλύθηκαν τα πεπραγμένα  του δικτύου κατά την τελευταία τριετία, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Έργου «CO-ACTE» που το δίκτυο είχε αναλάβει στο πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» από το 2015, ενώ προγραμματίστηκαν και οι επόμενες δράσεις.

Την  αντιπροσωπεία του δήμου αποτελούσαν δύο στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Καβάλας, ο Αθανάσιος Δέλιος, νομικός σύμβουλος και η Μαρία Στεργίδου, ψυχολόγος,, καθώς και ο  Εντεταλμένος Σύμβουλος Ανάπτυξης Δήμος Τουλκίδης που ανέλαβε και την εκπροσώπηση της δημάρχου στην προεδρεία της συνάντησης.

Στα πλαίσια της συμμετοχής της Καβάλας,  τα μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου συντόνισαν την Τετάρτη  το εργαστήριο για την Τρίτη Ηλικία παρουσιάζοντας τη δράση «4» που πραγματοποίησαν στα ΚΑΠΗ του δήμου Καβάλας για τα είδη της βίας που δύναται να δεχθεί μια γυναίκα. Τα επιστημονικά στελέχη από την Πορτογαλία στο ίδιο εργαστήριο παρουσίασαν τις καλές πρακτικές τους αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικών γενεών. Τα συμπεράσματα του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν την επόμενη ημέρα σε ανοιχτή εκδήλωση του συνεδρίου.

Την Παρασκευή κατά τη συνεδρίαση της  Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του δικτύου πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων για την επόμενη τριετία.  Με ομόφωνη απόφαση των μελών, η Καβάλα αναλαμβάνει την προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης για την επόμενη τριετία.

«Η δημοκρατία μας μοιάζει να απογοητεύει τους πολίτες όλο και περισσότερο. Η συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν δε μπορεί να εξαντλείται στην ψήφο ανά τετραετία. Όσο περισσότερο ο πολίτης εμπλέκεται στην διαδικασία αποφάσεων, όσο περισσότερο χρήσιμος νιώθει, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται και επιζητεί, τον ρόλο του στην αλυσίδα της κοινωνίας και της πολιτικής», ήταν το σχόλιο του κ Τουλκίδη.