Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2017 (όλα τα θέματα)

Της συνεδρίασης θα προηγηθεί η κοπή της βασιλόπιτας από τον Μητροπολίτη κ. Προκόπιο

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του έτους. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλως & Θάσου κ. Προκοπίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Διόρθωση χρεώσεων παραβάσεων ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας & Τροχαίας.
3. Διαγραφή οφειλών.
4. Λύση μίσθωσης του πρώην κοινοτικού καταστήματος Λυδίας έκτασης 65 τ.μ. και προαυλίου χώρου 25 τ.μ.
5. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης – αγροτεμαχίων (πρώην σχολικός κλήρος) στις Τοπικές Κοινότητες: α) Πολυστύλου – Δάτου β) Ζυγού και γ) Ν. Καρβάλης (Λεύκη).
6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 672,53 €, στον Ιωακείμ Λαλίκο.
7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2015».
8. Έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» (ΟΠΣ 5000283).
9. Ορισμός νέου Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, μετά την λήξη της διετούς θητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’) και της υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.
10. Έγκριση γενόμενης αυθημερόν μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή, για συμμετοχή σε σύσκεψη με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής, στις 17 Δεκεμβρίου 2016.
11. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Α.Μ.Θ., στις 21 Δεκεμβρίου 2016.
12. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στις 20 Δεκεμβρίου 2016.
13. Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
14. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
15. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης και έγκριση εκτέλεσης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
16. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Eργατών Kαθαριότητας, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, στο Τμήμα Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής, λόγω κήρυξης κατάστασης έκτατης ανάγκης.
17. Ορισμός μελών επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/2016.
18. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
19 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Υποδομής και τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας στον σκουπιδότοπο».