Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 25.01.2017

Συνεδριάζουν την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, στις 09:00, στο Δημαρχείο, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη την «Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017».