Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας 31.01.2017 (όλα τα θέματα)

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη
A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Περί ολικής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», της «ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ & ΣΙΑ ΟΕ», με εκπρόσωπο την κ. ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του Γεωργίου, που βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη, έως την εκτέλεση των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.
2. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 19106/01-03-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», με διακριτικό τίτλο «AQUARELLA» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΠΑΤΗΣ ΑΕ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΜΠΑΤΗΣ, στο 4ο χλμ. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ του Δήμου Καβάλας.
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 87/2016 Απόφασης περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος.
4. Έγκριση του Σχεδίου τροποποίησης της αριθ. 326/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Χρήσης Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων Πεζοδρόμων – Πεζοδρομίων – Πλατειών).
5. Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Καβάλας και υποβολή αυτής προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Μεταφορά θέσης περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.
7. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για μάρμαρο. (οικισμός τοπικής κοινότητας Κορυφών).