Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 23.02.2017 (όλα τα θέματα)

Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου με 35 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συνεδριάσεις του σώματος μεταδίδονται ζωντανά από την ιστοσελίδα του δήμου (πατήστε εδώ).

Η ημερήσια διάταξη

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Αυτεπάγγελτες εκταφές των ενταφιασμένων έτους 2006
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
4. Αναστολή λειτουργίας του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Καβάλας
5. Διαγραφή οφειλών
6. Εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 5.911,01τ.μ. στην αγροτική περιοχή Βουνοχωρίου για κτηνοτροφική- σταυλική εγκατάσταση και διενέργεια δημοπρασίας
7. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 92/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: ¨Περί ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργία του καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΠΙΤΣΑΡΙΑ) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – KATHΓΟΡΙΑ Α2)”, ιδιοκτησίας της ΒΡΑΜΙΔΟΥ Α & ΣΙΑ ΟΕ, που βρίσκεται επί της οδού Ερ. Σταυρού 28, στην Καβάλα
8. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων
9. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
10. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «ηλεκτρολογικού υλικού» για τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας έτους 2017
11. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές- Επισκευές σταδίου Ανθή Καραγιάννη και κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας»
12. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο Συμβουλευτικό Κέντρο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών»
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή πυλώνα στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη»
14. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – Βελτιώσεις δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλίππων 2015»
15. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Λυκόστομο του Δήμου Καβάλας
16. Γνωμοδότηση επί αίτησης παραχώρησης σύμφωνα με το Ν.4061/12
17. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διάνοιξη φρεατίων άντλησης λυμάτων στο ΧΥΤΑ Καβάλας»
18. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων Δήμου Καβάλας 2017»
19. Εξέταση επί της με αρ.πρωτ. 69225/23-12-16 ενστάσεως της αναδόχου κοινοπραξίας ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ο.Ε., κατά της με αρ. πρωτ. 66505/08-12-16 Απόφασης Έκπτωσης του Δ/ντη Τ.Υ. του Δήμου Καβάλας από το Υποέργου 1: «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και του κτιρίου διοίκησης – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της παιδόπολης», της ενταγμένης Πράξης Αναβάθμιση χώρων φιλοξενία και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας» με MIS 5000282-1
20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 » του Δήμου Καβάλας.
21. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
22. Έγκριση οριστικών τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1 «Ανακαίνιση και κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκτασης στο 21ο Δημοτικό Σχολείο» της ομότιτλης πράξης με MIS 5000969, σύμφωνα με το Ν. 4412/16
23. Τροποποίηση της με αριθμό 10/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας και της με αριθμό 35/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας
24. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για διεξαγωγή αγώνων
25. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για διεξαγωγή αγώνων
26. Αποδοχή αιτήσεων σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καβάλας
27. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), του Δήμου Καβάλας, έτους 2017»
28. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, έτους 2017
29. Έγκριση αναγκαιότητας πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
30. Συμπλήρωση της υπ’ άριθμ.715/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας
31. Έγκριση μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου κας Κλωνάρη Μαρίας, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας, στις 21-22 Φεβρουαρίου 2017
32. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Φιλιππίδη Φίλιππου στην Κομοτηνή, για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Α.Μ.Θ. με θέμα «Έγκριση ή μη μελέτης «Βιοκλιματική & Ενεργειακή Αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 44, στην Καβάλα», στις 09 Φεβρουαρίου 2017
33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. κ. Μέτιο Χρήστο για θέματα συνεργασίας της Περιφέρειας με το Δήμο Καβάλας καθώς και για το ζήτημα της αλλαγής της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ στην περιοχή των Κρηνίδων, στις 9 Φεβρουαρίου 2017
34. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, διαδικτυακές εφημερίδες και ενημερωτικά site έτους 2017
35. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ψηφίσεις πιστώσεων.