Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 13.03.2017 (όλα τα θέματα)

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Εκ νέου συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου μετά την λήξη της θητείας των μελών τους
2. Εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής μετά τη λήξη της θητείας των μελών της
3. Εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα μετά την λήξη της θητείας των μελών της
4. Εκ νέου συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων μετά τη λήξη της θητείας των μελών της
5. Εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης μετά τη λήξη της θητείας των μελών της
6. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
7. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
8. Έγκριση της με αριθμό 47/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
10. Αποδοχή αίτησης σπουδαστή ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καβάλας
11. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
13. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας»
14. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 στη Δ.Κ. Καβάλας
15. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση- Επέκταση Δικτύου Βιοαερίου 2017»
16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 27/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας αναφορικά με την εφαρμογή τέλους συντήρησης δικτύων-αντικατάστασης υδρομέτρων και καθορισμός ύψους προκαταβολής (εγγύησης) χρήσης υδρομέτρου
17. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων, Δημοτικών και σχολικών κτηρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
18. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων, Δημοτικών και σχολικών κτηρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
19. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017
20. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού Δ.Ε. Καβάλας 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
21. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύου όδευσης τυφλών στο κέντρο της πόλης έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
22. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου :<< Επισκευές – Βελτιώσεις δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλίππων 2015 >>.
23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων ΔΕ Φιλίππων έτους 2015
24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Α και Β του δημαρχείου και του παιδικού σταθμού Κρηνίδων»
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρου WC και επιδιόρθωση βρυσών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο»
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση κολωνακίων σε πεζοδρόμια της Δ.Ε. Καβάλας»
27. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2015»
28. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης 1ου Γυμνασίου Καβάλας»
29. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές τουαλετών στο 7ο Δημοτικό Σχολείο»
30. Διατήρηση ή μετατόπιση κενωθέντος περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014)
31. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
32. Περί διοικητικής αποβολής ή μη του μισθωτή του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στην Τοπική Κοινότητα Φιλίππων Καβάλας
33. Λύση μίσθωσης του δημοτικού κυλικείου- περιπτέρου στην πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης της Δημοτικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα
34. Παράταση εκμίσθωσης των κτιρίων των πρώην δημοτικών σχολείων Βουνοχωρίου και Λυκόστομου για τη στέγαση των αγροτικών ραδιοσυστημάτων (ΣΑΡ)
35. Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την παράταση της μίσθωσης του αναψυκτηρίου του Τουριστικού Συγκροτήματος Φιλίππων
36. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού ποσού
37. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
38. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
39. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
40. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
41. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών: α) Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών Φυσικής Αγωγής β) τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ναυαγοσώστη και γ) δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
42. Ανανέωση Αδειών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
43. Διαγραφή θέσης επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, στη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας
44. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου, στο Βερολίνο, για συμμετοχή της στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ, στις 7-9 Μαρτίου 2017
45. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου, στην Ξάνθη για συμμετοχή της σε σύσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη Πάνο , στις 6 Μαρτίου 2017
46. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου, στην Κωνσταντινούπολη, για συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο, στις 3-4 Μαρτίου 2017
47. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του κ. Λωλίδη Βασιλείου, στην Κωνσταντινούπολη, με την ιδιότητα του ιδιώτη και μέλους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων-Εκδηλώσεων, Ονοματοδοσίας και Πλατειών Συνοικιακών Συμβουλίων, για συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο, στις 3-4- Μαρτίου 2017
48. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
49. Ενημέρωση και έγκριση κατάθεσης προτάσεων στα προγράμματα AMIF-2016-AG-INTE και στο CBC Black Sea Basin 2014-2020