Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 27.03.2017 (όλα τα θέματα)

Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου με 29 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συνεδριάσεις του σώματος μεταδίδονται ζωντανά από την ιστοσελίδα του δήμου (πατήστε εδώ).

Η ημερήσια διάταξη

 1. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
 2. Αυτεπάγγελτες εκταφές των ενταφιασμένων έτους 2007
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 4. Έγκριση της με αριθμό 86/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης  «Δημωφέλεια» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Τροποποίηση υλοποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017»
 5. Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την παράταση της μίσθωσης του αναψυκτηρίου του Τουριστικού Συγκροτήματος Φιλίππων
 6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
 7. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
 8. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
 9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύων φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας», ψήφιση πίστωσης κλπ
 10. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση πυρασφάλειας και φωτισμός ασφαλείας στο Στάδιο Ανθή Καραγιάννη»
 11. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης»
 12. Έγκριση σχετικά με την κοπή δέντρων επί των οδών Ι. Δραγούμη και Χρυσ. Σμύρνης
 13. Μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων για το έτος 2017 βάσει του Ν.4071/2012
 14. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην Πασχαλινή αγορά
 15. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων στην εμποροπανήγυρη που θα πραγματοποιηθεί ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων του πολιούχου Αποστόλου Θωμά της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού
 16. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 80,00 € στον Ηλία Χατζηκυριάκου
 17. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2017
 18. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου  στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Καλαμαριά, όπου και συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με μέλη της αντιπροσωπείας των German Doctors, στις 21 Μαρτίου 2017
 19. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο  του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος κ. Καραγιάννη Ιωάννη, στις 16 Μαρτίου 2017
 20. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη για συμμετοχή της στην κοινή συνέλευση της ΠΕΔ ΑΜΘ-ΚΕΔΕ με θέμα: «Η Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στις 12 Μαρτίου 2017
 21. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στην Αθήνα, για συνάντηση εργασίας:  α) με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, β) τη ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη), γ) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) και δ) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για θέματα σχετικά με την διαχείριση των έργων του Δήμου, στις 5-7 Μαρτίου 2017
 22. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Ακτών) κας Χιώτη-Πρασσά  Κυριακής, στην Κομοτηνή  προκειμένου να συμμετέχει σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. με θέμα «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)» στις 30 Μαρτίου 2017
 23. Ανανέωση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 24. Διαγραφή θέσης επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, στη Λαϊκή Αγορά των Κρηνίδων
 25. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 26. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
 27. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Δήμου Καβάλας – Επιμελητηρίου Καβάλας – Δημωφέλειας (6th KAVALA AIR SEA SHOW 2017) και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωματικό του στην επιτροπή παρακολούθησης
 28. Τροποποίηση και ανανέωση της ισχύος της υπ’αριθμό 256/2010 ΑΔΣ
 29. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010