Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 05.04.2017 (όλα τα θέματα)

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, στις 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καβάλας, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων
Β.
1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας ΤΣΙΛΙΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Περγάμου & Ακρίτα 1, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Κουντουριώτη 7, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
3. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV Β.1)», ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που βρίσκεται επί της Παρόδου Σπετσών 6, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας
4. Περί διοικητικής αποβολής ή μη και αποζημίωσης του πρώην μισθωτή του κυλικείου του Δήμου Καβάλας.