Μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με επίκεντρο το έργο στην Παιδόπολη

Το Σώμα θα αποφασίσει για την ένσταση που κατέθεσε η ανάδοχος Κοινοπραξία κατά της απόφασης έκπτωσής της από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Καβάλας

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, στις 14:00, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με ένα και μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη, το οποίο αφορά στην «τύχη» του… πολύπαθου έργου αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του παραρτήματος Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ, πρώην Παιδόπολης «Άγιος Γεώργιος».

Συγκεκριμένα, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 17603/13-04-17 απόφασή του ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Καβάλας κήρυξε έκπτωτη την ανάδοχο Κοινοπραξία ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΟΕ από το Υποέργο 1: «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και του κτιρίου διοίκησης – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της παιδόπολης», της ενταγμένης Πράξης Αναβάθμιση χώρων φιλοξενία και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας» με MIS 5000282-1.

Η Κοινοπραξία κατέθεσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 20422/03-05-17 ένσταση κατά της παραπάνω διοικητικής πράξης και το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας καλείται να λάβει απόφαση επ’ αυτής.

Η φωτογραφία είναι από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο της Παιδόπολης, τον Σεπτέμβριο του 2016