Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 03.07.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για την παροχή νομικής συμβουλής, κατάθεση αίτησης ακύρωσης και αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού κατά της Α.Π.οικ.23417/12.05.2017 απόφασης με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων τμήματος παράκαμψης Καβάλας και του σταθμού διοδίων της Εγνατίας Οδού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Έγκριση της με αριθμό 199/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 130/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
5. Χωροθέτηση και χρησιμοποιούμενη τεχνολογία της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα
6. Εισήγηση για εξέταση απόρριψης ή μη ένστασης κατά του υπ’ αρ. 22312/15.05.2017 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου στήριξης οδού στον οικισμό Κρυονερίου»
7. Καταλογισμός Δαπάνης – κυρώσεις σε ιδιώτες
8. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – κατασκευές – συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή – Προμήθεια – Εγκατάσταση ανελκυστήρα 3 στάσεων»
10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευές – Επισκευές σταδίου Ανθή Καραγιάννη και κλειστού γυμναστηρίου Καλαμίτσας»
11. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. την χρήση επί έλασσον δαπανών του Υποέργου 1:«Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών και του Κτιρίου Διοίκησης – Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου της Παιδόπολης» της Ενταγμένης Πράξης: «Αναβάθμιση χώρων Φιλοξενίας και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας» (σύμφωνα με το αρ. 57 του Ν 3669/08)
12. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαιρέσεις παλαιών υποδομών και αποκομιδή των προϊόντων αυτών»
13. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαιρέσεις παλαιών υποδομών και αποκομιδή των προϊόντων αυτών 2015»
14. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό, με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης οδού Φιλίππου και τμήματος οδού Κομνηνών», ψήφιση πίστωσης κλπ
15. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα του Δήμου Καβάλας», ψήφιση πίστωσης κλπ
16. Έγκριση Πρακτικού Επανάληψης 113ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας
17. Γνωμοδότηση για μίσθωση λατομικού χώρου για μάρμαρο
18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤΑ Α.Ε. «Πληροφόρηση-Επιμόρφωση -Τοπική Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
19. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2017
20. Αποδοχή αίτησης της Μαρίας Ευθυμίου, σπουδάστριας ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καβάλας
21. Λύση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου για την κάλυψη αναγκών του Επισιτιστικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας
22. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη με την επωνυμία «Γιορτή Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας» που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού»
23. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014)
24. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για διοργάνωση αγώνων
25. Απώλεια τιμολογίου και πληρωμή με επικυρωμένο αντίγραφο απολεσθέντος παραστατικού
26. Απώλεια τιμολογίου και πληρωμή με επικυρωμένο αντίγραφο απολεσθέντος παραστατικού
27. Απώλεια τιμολογίου και πληρωμή με επικυρωμένο αντίγραφο απολεσθέντος παραστατικού
28. Εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας Κρηνίδων
29. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
30. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή της στην Τακτική Συνεδρίαση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα την αποδοκιμασία του αποτυπωμένου σχεδιασμού της πρόσφατης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών, για τοποθέτηση 30 νέων σταθμών διοδίων (μετωπικών και πλευρικών) στην Εγνατία Οδό, και προαναγγέλλουν την ανάληψη διοικητικών, δικαστικών αλλά και λαϊκών πρωτοβουλιών για την αποτροπή της εφαρμογής αυτού του σχεδιασμού, στις 15 Ιουνίου 2017
31. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε σε Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Διαπεριφερειακού Θεματικού Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΤΑΡ, στις 21 Ιουνίου 2017
32. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις