Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να δώσουν το «παρών» σε μία έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου πρώην ΕΟΚ.

Η ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση των οριστικών τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1 της ομότιτλης πράξης «Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας», MIS 5001360

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται, στο ότι, στις 11-07-2017 εγκρίθηκαν, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», τα τεύχη διακήρυξης του εν λόγω έργου, επίσης, βάσει της εγκυκλίου 11 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, για  δημοπρασίες έργων οι οποίες θα αναρτηθούν μετά τις 15-07-2017 θα πρέπει να αλλαχθούν οι μελέτες των έργων και να εφαρμοσθούν τα νέα περιγραφικά τιμολόγια. Δηλαδή θα πρέπει να αναθεωρηθεί η μελέτη. Άρα η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 15-07-2017, και προϋποθέτει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.