Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 17.07.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2017
4. Έγκριση της αριθμ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ. που αφορά: «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου Καβάλας οικ. έτους 2017»
5. έγκριση της υπ’ αριθ. 217/03.07.2017 απόφασης του Δ.Σ. της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα: «8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
7. Προσφυγή της ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός οδού Λυσιμάχου»
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές – Κατασκευές στο κτίριο πρώην ΕΟΚ για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου»
9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στήριξης οδού στον οικισμό Αμυγδαλεώνα», ψήφιση πίστωσης κλπ
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99) «Μικρά έργα -Εργασίες συντήρησης»
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευές, Επισκευές – Επεκτάσεις Κοιμητηρίων Δ.Ε. Φιλίππων»
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2016»
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση συμβουλευτικού κέντρου Δήμου Καβάλας»
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επανατοποθέτηση αγάλματος Αγνώστου Στρατιώτη Βαλκανικού Πολέμου στην πλατεία Κονσουλίδη και επέκταση πεζοδρομίου στην οδό Ηρούς»
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Στεγάνωση Δώματος Δημοτικής Αγοράς Καβάλας»
16. Γνωμοδότηση για μίσθωση λατομικού χώρου για μάρμαρο
17. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Φιλίππων του Δήμου Καβάλας
18. Γνωμοδότηση για απευθείας μίσθωση λατομικού χώρου
19. Έγκριση αναγκαιότητας πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (προωθητήρες γαιών), χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
20. Περί καταβολής ή μη μισθωμάτων του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου Ποταμουδίων για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο 2017
21. Εκμίσθωση του Ε4 γραφείου 4ου ορόφου του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ομονοίας 117
22. Παραχώρηση γηπέδων και κλειστών γυμναστηρίων ως έδρες των ομάδων για την διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος- κυπέλλου, περιόδου 2017-2018
23. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για διοργάνωση αγώνων
24. Εκμίσθωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σταδίου ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
25. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά στην «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καβάλας».
26. Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου πρώην Κοινοτικό Σφαγείο Κρηνίδων
27. Έγκριση διενέργειας της «προμήθειας έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2017-2018»
28. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 50,00 € στον Συμεών Γεωργαντέλη
29. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας του ΑΧΜΑΝΤ ΑΒΡΑΑΜ που βρίσκεται επί της οδού Δαρδανελλίων 18 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
30. Αντικατάσταση του κ. Κιοσέ Νικολάου, από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας
31. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της σε συνεδρίαση των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ/ ΑΜ-Θ, στις 04 Ιουλίου 2017
32. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του εκπροσώπου του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Παπαϊωάννου Χριστόφορου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασή του
33. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ιδιοκτησίας του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 14-16 στην Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
34. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ιδιοκτησίας του ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Καράνου 8 στην Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
35. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
36. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
37. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις