Πλούσια η ατζέντα και τον Ιούνιο για την υπηρεσία διαχείριση αδέσποτων ζώων του δήμου Καβάλας

Συνολικά αντιμετωπίστηκαν 5 έκτακτα κτηνιατρικά περιστατικά, έγιναν 14 στειρώσεις θηλυκών αδέσποτων σκυλιών, ενώ έγιναν και 2 περισυλλογές σκυλιών μετά από καταγγελία πολιτών ότι τους δάγκωσαν

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοτών του δήμου Καβάλας στο θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, γίνεται γνωστό ότι κατά το μήνα Ιούνιο του 2017 από το αρμόδιο συνεργείο περισυλλογής και διαχείρισης του δήμου Καβάλας αντιμετωπίστηκαν 5 έκτακτα κτηνιατρικά περιστατικά, έγιναν 14 στειρώσεις θηλυκών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) ενώ έγιναν και 2 περισυλλογές σκυλιών μετά από δάγκωμα σε πολίτες.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες έγιναν πλέον των καθημερινών εργασιών του συνεργείου, δηλαδή τη σίτιση και υδροδότηση σε διάφορα σημεία αλλά και την φροντίδα, καθαρισμό, κοινωνικοποίηση καθώς και σίτιση και υδροδότηση στον κλειστό χώρο της προσωρινής επανατοποθέτησης αδέσποτων που έχει διαμορφωθεί ειδικά .

Επίσης γνωστοποιείται ότι για όλα τα σκυλιά που γίνεται διαχείριση από την πλευρά του δήμου Καβάλας, πραγματοποιείται έλεγχος ύπαρξης microchip με το ειδικό scanner που διαθέτει η Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, γίνεται η τοποθέτησή του από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται βιβλιάριο υγείας και γίνεται εμβολιασμός (πολλαπλό και αντιλυσσικό εμβόλιο). Μ’ αυτόν τον τρόπο σταδιακά γίνεται η ηλεκτρονική σήμανση και εμβολιασμός όλων των αδέσποτων ζώων του δήμου.