Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας 17.07.2017

Διαβάστε το θέμα της ημερήσιας διάταξης

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν εκτάκτως τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας για την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Βεβαίωση ετήσιας δαπάνης για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στον ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι κατά την Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 17/07/2017, θα ληφθεί απόφαση περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καβάλας.