Ζητούνται ανακοινώσεις για το Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας του δήμου Καβάλας

Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017

ΟΔήμος Καβάλας διοργανώνει συνέδριο τοπικής ιστορίας για την παρουσίαση ανακοινώσεων που διαφωτίζουν την ιστορική περίοδο της πόλης από το 1835, έτος συστάσεως του Ελληνικού Προξενικού Πρακτορείου στην Καβάλα, έως το 1918 που έληξε η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της πόλης.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει ως εισηγητής, είναι ελεύθερος να επιλέξει το θέμα της αρεσκείας του κατά τη χρονική αυτή περίοδο που να αφορά την πόλη της Καβάλας και την ευρύτερη περιοχή της. Ο χρόνος των ανακοινώσεων θα είναι είκοσι λεπτά.

Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Συνεδρίου ηλεκτρονικά εδώ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπεριλάβει  στο e-mail το ονοματεπώνυμό του, το θέμα  και την περίληψη της εισήγησής του σε 200 λέξεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510451300 και 2510451306, όπως και στην ιστοσελίδα του δήμου Καβάλας εδώ.

Δελτίο Τύπου