Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 07.08.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καβάλας συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
1.
Β.
1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΣΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Καραολή 28, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
2. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 191/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ’ αριθ. 54/2012 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας – Λήψη νέας απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση των Ε3 και Ε4 γραφείων του 2ου ορόφου και Ε3 του 3ου ορόφου, του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Ομονοίας 117.
3. Επανεπιβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας Τ.Ε.Θ.Α., κείμενου επί των οδών Θεσσαλονίκης & Εμμανουήλ Μπενάκη.
4. Διαμόρφωση περιβάλλοντα κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Βενιζέλου και Δοϊράνης (έμπροσθεν του καταστήματος 180ο).